main slider main slider

EVENT BY SHUTTERRUNNING

THE BOSS RUN FOR GREAT REFORM 2020

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
Venue :ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งอรุณอัมรินทร์์)

รายละเอียดกิจกรรม

   ด้วยสมาคมเดอะบอสส์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2531 โดยสมาชิกทุกท่านเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร "THE BOSS" จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา ของ ศ.ดร.หลุย จำปาเทศ แรงจูงใจในการก่อตั้งเป็นสมาคมนั้น สืบเนื่องมาจากเพื่อนๆต่างมีไมตรีจิตต่อกัน รักใคร่กันฉันท์พี่น้อง อีกทั้งต่างมีความสามัคคีเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างเข้ารับการอบรม ขณะทำกิจกรรมด้วยกันแม้จะต่างอาชีพกันบ้าง จนก่อเกิดปณิธานร่วมกัน คือ "สร้างสรรค์สังคม สั่งสมวิชาการ ประสานประโยชน์" ภายใต้ฐานหลักอันสำคัญยิ่งจากมวลเพื่อนสมาชิก THE BOSS ประมาณ 4,000 ราย

   จากการที่ สมาคมเดอะบอสส์ เป็นองค์กรสาธารณะกุศลไม่แสวงหากำไร โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์และประสานประโยชน์แก่สังคม จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อ “โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน” ให้นักเรียนที่ห่างไกลโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

 • 1. เราจะสร้างแปลงปลูกผัก เพื่อใช้ทำอาหารกลางวัน
 • 2. โรงเพาะเห็ด 2,000 ก้อน เพื่อใช้ทำอาหารกลางวัน ที่เหลือนำไปขายเพื่อนำเงิน 50% บริหารจัดการซื้อเนื้อ หมูและไก่ อีก 50% เก็บไว้เป็นกองทุน
 • 3. บ่อปลานิล
 • 4. เครื่องกรองน้ำบาดาลให้เป็นน้ำดื่มเพื่อให้เด็กมีน้ำสะอาดไม่ใช่แค่อาหารกลางวันที่ The Boss ทำให้เด็กๆ

   เรายังสอนให้เด็กๆ รู้จักวิธีการจัดการ ได้แก่

 • 1. รู้จักวิธีการ เพาะปลูกผัก / เพาะเห็ด / เลี้ยงปลา / เลี้ยงไก่ไข่
 • 2. รู้จักการจัดการวางแผนอย่างมีระบบ
 • 3. รู้จักการค้าขาย
 • 4. รู้จักการเป็นผู้ให้ “ถึงไม่มีเงินก็เป็นผู้ให้ได้”
 • 5. รู้จักความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง เคารพซึ่งกันและกัน

รางวัลและประเภทการแข่งขัน

Half Marathon ระยะทาง 21 km. / ใช้ชิพจับเวลา / CUT OFF 3.30 ชม.

   799 บาท

รับเสื้อที่ระลึก และ เสื้อ Finisher + เหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

ผู้ชนะการแข่งขัน Overall ชาย และ หญิง อันดับ 1- 5 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล

อันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท

อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท

อันดับ 3 เงินรางวัล 2,500 บาท

อันดับ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท

อันดับ 5 เงินรางวัล 1,500 บาท

ผู้ชนะการแข่งในรุ่นกลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อันดับ 1- 3

ชาย: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ 60 ปีขึ้นไป

หญิง: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50 ปีขึ้นไป

*** ผู้ชนะใน Overall ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุอีก ***

Mini Marathon ระยะ 10.5 km. / ใช้ชิพจับเวลา / CUT OFF 2.30 ชม.

   599 บาท

รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

ผู้ชนะการแข่งขัน Overall ชาย และ หญิง อันดับ 1- 5 ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล

อันดับ 1 เงินรางวัล 3,500 บาท

อันดับ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท

อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

อันดับ 4 เงินรางวัล 1,500 บาท

อันดับ 5 เงินรางวัล 1,000 บาท

ผู้ชนะการแข่งในรุ่นกลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อันดับ 1- 3

ชาย: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ 60 ปีขึ้นไป

หญิง: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50 ปีขึ้นไป

*** ผู้ชนะใน Overall ไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุอีก ***

Fun Run ระยะ 5 km.

   599 บาท

รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

*** ไม่มีการแข่งขัน ***

VIP ร่วมวิ่งได้ทุกระยะ

   1,299 บาท

รับเสื้อที่ระลึก, กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ และเหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

*ผู้สมัคร VIP ที่ลงระยะ 21 กม. และ 10.5 กม. มีสิทธิ์แข่งขัน

*ผู้สมัคร VIP ที่ลงระยะ 5 กม. ไม่มีการแข่งขัน


*** ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ***

- วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ที่ ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งอรุณอัมรินทร์) เวลา 10.00 – 18.00 น.

 • วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
 • ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งอรุณอัมรินทร์)
 • 21 km. / 10.5 km./ 5 km./ VIP
 • ถ้วยรางวัล
 • ShutterRunning(2014) Co.,Ltd
 • เส้นทางระยะการแข่งขัน

รายละเอียดกิจกรรมและของที่ระลึก

ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเสื้อที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัยขั้นตอนการรับสมัคร


แบบที่ 1

ATM Transfer

โอนเงินและแนบสลิป

 • รองรับทุกธนาคาร
 1. ชำระเงินค่าสมัคร
 2. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
 3. เลือกการชำระเงินค่าสมัครแบบโอนเงิน
 4. แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ข้อ 1)
 5. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
 7. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

แบบที่ 2

บัตรเครดิต/เดบิต

Credit Card / Debit Card

 • VISA, Mastercard, JCB credit cards
 • Secure payment by Omise
 1. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์
 2. เลือกการชำระผ่านบัตรเครดิต / เดบิต
 3. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิต
 4. คลิก "ชำระค่าสมัคร"
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงิน
 6. ผู้สมัครรอรับใบยืนยันการสมัครทางอีเมลล์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของที่ระลึก เสื้อ-เบอร์วิ่ง

ตารางกิจกรรม

25 มกราคม 2563

ใต้สะพานพระราม 8

(ฝั่งอรุณอัมรินทร์)

กรุงเทพ

 • 10.00 - 18.00 น.
 • ลงทะเบียน รับเสื้อ หมายเลขวิ่ง (BIB)
26 มกราคม 2563

ใต้สะพานพระราม 8

(ฝั่งอรุณอัมรินทร์)

กรุงเทพ

 • 03.50 น.
 • พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานเดิน-วิ่ง การกุศล The Boss Run for Great Reform 2020
 • 04.00 น.
 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.                                              
 • 04.30 น.
 • กิจกรรมวอร์มอัพอบอุ่นร่างกาย                                              
 • 04.45 น.
 • พิธีเปิด/ประธานกล่าวเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล The Boss Run for Great Reform 2020                  
 • 04.55 น.
 • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี                                                                
 • 05.00 น.
 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน ระยะ 10.5 กม.                                             
 • 05.15 น.
 • ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะ 5 กม.                                                                
 • 07.00 น.
 • พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน                                                                
 • 08.00 น.
 • ปิดงาน                                                                   
Maps Powered by Vallaris Map

Event Venue

Rama VIII Bridge

Bangkok, Thailand

Call Center

+ 669-6885-5609

+ 668-6389-5627

+ 662-111-2201

Mon-Fri 09.00-18.00

ShutterRunning Office

7 Market Today H Building, Room H2

Soi KrungThepKritha 7, Huamak,

Bangkapi , Bangkok Thailand 10240